adress
MP-Immo-Mallorca
Calle S ' Hortet 24
07669 Cala Serena / Baleares / Espana

telefon: 0034-971-657080
mobil: 0034-629-653591skattenummer: X1863219N
moms-nr.: ES X1863219N
företagsägare: Angela Carmen Kobierski-Prus

Konsumentinformation :

Online tvistlösning enligt artikel 14 punkt 1 ODR-VO: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning (OS), som finns här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Företagslicens enligt § 34c GewO


 
allmänna affärsvillkor

Villkor:

Punkt 1 giltighet

Våra tjänster är uteslutande baserade på dessa villkor. Den okritisk acceptans av våra mäklartjänster och / eller utvärderingen / använder gett oss bevis är tillräckliga för att uppkomsten av en mäklaravtal. Frågor om våra erbjudanden gäller så accepterar våra villkor. När du använder våra tjänster gäller,. Som kontakt på tjänster som erbjuds egendom med oss eller kunden / ägare.

Point 2 erbjudanden

Alla våra erbjudanden är inte bindande och utan förpliktelser. Fel och / eller tidigare försäljning, uthyrning och leasing är uttryckligen reserverade. Samtliga fastigheter erbjuds i den ordning och / eller med ledning av klient / ägare. Naturligtvis kommer vi att meddela dig om efterfrågan och intresse för en fastighet som erbjuds av oss med uppgifter om ägaren.

Punkt 3 ägarinformation

Vi påpekar att den information som delas med vår objekt information är baserad på de uttalanden och handlingar från kunden / ägaren och har inte verifierats för noggrannhet. Det är kundens ansvar att kontrollera sådan information för noggrannhet. Informationen kommer endast att passeras av oss, och det är därför ett ansvar för riktigheten i den information som inte accepteras av oss.

Punkt 4 förbud mot utlämnande av anbud och kontraktsinformation

Mottagaren / mottagaren av affärsdokument med uppgifter om de objekt som erbjuds av oss har åtagit sig att behandla dessa handlingar som konfidentiella. Passerar på våra listor och fastighetsinformation till tredje part är förbjuden och tillåten utan vårt uttryckliga samtycke. Mottagaren / adress vidare går med på att omedelbart informera oss skriftligen med rekommenderat i om han tecknar avtal på en redan existerande föremål från oss, eller för att ge belägg för adressuppgifter (ägare adress eller adress annan byrå) om det objektet är redan kända. Underlåtenhet att lämna information och / eller tillhandahållande av bevis om förvärv av objektet är bestämmelsen anges i varje fall till översikt inkl. Moms. Moms att betala oss.

Punkt 5 dubbelverkande

Företaget Mallorca-Immobilien-Doetsch, Nils Benedikt Doetsch kan agera både för kunden / ägare samt köparen / hyresgästen.

Punkt 6 Integritetspolicy

Klienten får anmälan enligt 33 § 1 i dataskyddslagen federala, att bolaget Mavi handel behandlar personuppgifter i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Vi accepterar att följa alla tillämpliga dataskyddslagar och göra den tekniska utrustningen i enlighet därmed. Dessutom åtar vi oss att följa bestämmelserna i § 5 federala dataskyddslagen.

Vi påpekar att utsikterna och ägare data samlas in och lagras i vårt datasystem. Du kan naturligtvis objektet som helst.

Punkt 7 Skyldighet för kunden / ägare

Klienten / ägaren är skyldig att meddela namn och adress på den föreslagna entreprenören före ingåendet av ett notarius publicus certifiering av köpeavtalet, bolaget Mallorca-Immobilien-Doetsch, Nils Benedikt Doetsch.

8 punkt provision skyldighet

Vi härmed återigen då, att i slutet av en notarius publicus kontrakt för att köpa en fastighet som vi erbjuder och vår ställning i respektive Exposé provisions inkl. Den rättsliga mervärdesskatt, eller i hyran 1 , 19, eller 2,38 månader hyra (båda inkl. moms. moms.) från köparen / hyresgästen är att betala oss.

Som regel, om inte annat avtalats nedgång i Spanien i att köpa en fastighet för köparen inga courtage. Detta uppdrag går i säljaren.

Om obehörigt röjande av dataobjektet av en tredje part att köpa eller hyra på din plats objektet erbjuds av oss godkänner du att vi förlorade uppdraget att ge det fulla beloppet av skadestånd. Berättigad till utskottets vi har, även om de baseras på vår utbyte / bevis första hyra / leasing av objektet sker och köpet är föremål vid en senare tidpunkt.

Punkt 9 av betalning

Efter certifiering av notarius publicus kontraktet är vår ställning i respektive Exposé provision, inkl. Moms, betalas omedelbart. Detsamma gäller ett framgångsrikt slutförande av hyresavtalet ett tillstånd som förmedlas av oss hyresfastigheter. Betalningarna skall ske utan avdrag, såvida inte annat avtalats skriftligen. Obehöriga eller försenade kassarabatter samt obetalda förseningsavgifter debiterar vi efter.

Punkt 10 Ansvarsbegränsning

Skulden av medlet är begränsad till grov vårdslöshet eller uppsåtlig handling ..

Punkt 11 Preskriptions

Om fastigheten presenteras av oss inom två år köpas privat av en annan agent eller är courtage betalas i sin helhet till oss.

Punkt 12 Uppdelning klausul

Om någon av ovanstående bestämmelser är ogiltiga, skall giltigheten av de återstående bestämmelserna förbli opåverkade. Den ogiltiga bestämmelsen kommer att ersättas av en giltig bestämmelse som närmast återspeglar syftet med den ogiltiga bestämmelsen. Vid offentliggörandet av dessa villkor, alla tidigare frågor.


 
Cookies
Cookies förklarade kort:

Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren på användarens enhet för att lagra viss information. Nästa gång du besöker vår webbplats med samma enhet skickas informationen i kakorna tillbaka till vår webbplats ("First Party Cookie") eller till en annan webbplats som cookien tillhör ("Third Party Cookie").

Genom den information som lagras och returneras i cookien, erkänner respektive webbplats att användaren redan har öppnat och besökt den med webbläsaren på sin slutanordning. Vi använder denna information för att kunna visa webbplatsen optimalt för användaren enligt hans intressen.

Men bara cookien själv identifieras på enheten. Ytterligare lagring av personuppgifter sker endast om användaren ger oss sitt uttryckliga medgivande eller om denna lagring är absolut nödvändig för att kunna använda den erbjudna och uppringda tjänsten.

 

Samtycke till användning av kakor

Kakor som inte är absolut nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna på denna webbplats används endast efter att du har gett ditt samtycke. Genom att ge samtycke till användning av cookies på grundval av ett meddelande från oss på webbplatsen ("cookie banner"), samtycker användaren till användningen av cookies.

Användaren kan justera sina cookie-inställningar individuellt när som helst, till exempel genom att aktivera eller inaktivera enskilda cookie-kategorier.

 

Inaktivering eller radering av alla cookies

Användaren kan ställa in sin webbläsare så att lagring av kakor på sin enhet i allmänhet förhindras eller han frågas varje gång om han accepterar inställningen av cookies. När den är inställd kan användaren radera cookies när som helst. Hur det fungerar beskrivs i hjälpfunktionen för respektive webbläsare eller sök här via Google.

En allmän avaktivering av cookies kan leda till funktionella begränsningar på denna webbplats.

 

Rättslig grund

Om användaren har gett samtycke till användning av kakor på grundval av ett meddelande från oss på webbplatsen ("cookie banner"), är lagenligheten för databehandling baserad på artikel 6, punkt 1, S. 1 lit. en GDPR. Om inget medgivande begärs, berättigar vårt legitima intresse (dvs intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av denna webbplats och tjänster) i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 meningen 1. f GDPR är den rättsliga grunden för användning av cookies.

 

Använda kategorier av kakor:

1. Strikt nödvändiga kakor
De strikt nödvändiga cookies används endast av webbplatsens operatör. Dessa cookies säkerställer funktioner utan vilka denna webbplats inte kan användas som avsedd. Därför kan absolut nödvändiga cookies inte inaktiveras eller aktiveras individuellt.

2. Funktionella kakor
De funktionella kakorna gör det möjligt för denna webbplats att spara information som redan tillhandahålls av användaren och att erbjuda förbättrade och personliga funktioner baserade på detta. Dessa kakor samlar in och lagrar endast anonymiserad information. Dessa cookies spårar inte användarrörelser på andra webbplatser.

3. Prestandakakor
Prestandakakorna samlar information om hur denna webbplats används. Webbplatsoperatören använder dessa kakor för att förbättra webbplatsens attraktivitet, innehåll och funktionalitet.

Inaktivering av funktionella cookies och prestandakakor kan leda till funktionella begränsningar på denna webbplats.

4. Marknadsföring / cookies från tredje part
Marknadsföring / tredjepartscookies kommer bland annat från externa reklamföretag och används för att samla information om webbplatserna som användaren besöker, t.ex. att skapa målgruppsorienterad reklam för användaren.

 

Här är information om cookies vi använder på vår webbplats:

1. Strikt nödvändiga kakor

Leverantör Namn Ändamål Giltighet
Den här webbplatsen  ansicht Kommer ihåg önskad presentation av fastighetens erbjudanden  7 dagar 
Den här webbplatsen  bbreite Optimerad leverans av bilder för smartphones  1 år 
Den här webbplatsen  cookie_dismiss_ty
p
Kommer ihåg beslutet för cookie-kategorierna som ska användas  1 år 
Den här webbplatsen  immopro_flaecheb Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_flaechev Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_land Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_lat Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_lng Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_objekttyp Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_ort Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_plz Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_preisb Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_preisv Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_rad Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_show_obje
ct
Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_sp Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_stadtteil Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_strasse Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_ussid Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_wo Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_zimmerb Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  immopro_zimmerv Objektsökning  7 dagar 
Den här webbplatsen  PHPSESSID Identifiering av sessionen  med att stänga webbläsaren 
Den här webbplatsen  resolution Optimerad leverans av bilder för smartphones  7 dagar 


2. Funktionella kakor

Leverantör Namn Ändamål Giltighet
Inga poster tillgängliga


3. Prestanda cookies

Leverantör Namn Ändamål Giltighet
Inga poster tillgängliga


4. Marknadsföring / tredje parts cookies

Leverantör Namn Ändamål Giltighet
Inga poster tillgängliga


Du har för närvarande godkänt dessa cookie-kategorier:


Här kan du ändra dina cookie-inställningar:


 
Datasäkerhetspolicy för användning av Google +1
Insamling och spridning av information: Google + 1-knappen kan du publicera information över hela världen. på Google + 1-knappen som du och andra användare anpassat innehåll från Google och våra samarbetspartners. Google kommer att lagra både den information som du har gett för ett innehåll +1, samt information om sidan du visade när du klickar på +1. Dina +1 kan visas som bevis tillsammans med ditt namn och profilfoto i Googles tjänster, såsom i sökresultaten eller i din Google-profil, eller någon annanstans på webbplatser och annonser på internet. Google registrerar information om dina +1 aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. Om du vill använda Google + 1-knappen, behöver du en globalt synlig, offentlig profil på Google som måste innehålla minst den valda namn på profilen. Detta namn används i alla Googles tjänster. I vissa fall kan detta namn också ersätta ett annat namn som du använde när du delar innehåll med ditt Google-konto. Identiteten på din profil i Google kan visas för användare som känner din e-postadress eller annan identifierande information från dig.

Använda den information som samlas: Utöver ovanstående använder den information du lämnar i enlighet med tillämplig Googles sekretesspolicy kommer att användas. Google kan släppa samlad statistik om en verksamhet användare och överför dem till användare och partners, såsom förlag, annonsörer eller länkade webbplatser.

 
Datasäkerhetspolicy för användning av Twitter
Funktioner i Twitter tjänsten är integrerade på vår hemsida. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och "Re-Tweet" de webbsidor du besöker är kopplade till ditt Twitter-konto och göras kända för andra användare. Dessa data överförs också till Twitter.

Vi påpekar att vi som leverantörer av de webbplatser ingen kunskap om innehållet i de överförda data och använda dem via Twitter. För mer information, se sekretesspolicyn för Twitter på https://twitter.com/privacy

Dina sekretessinställningar på Twitter, kan du ändra kontoinställningarna i http://twitter.com/account/settings.

 
Privacy Policy

Dataskydd enligt DSGVO 2018

 

Obs!
Kontraktet har översatts automatiskt av google translate. Vid tvivelaktig översättning är den tyska texten för dataskydd enligt DSGVO 2018-förordningen prioriterad vid tvivel. (se språkinställningen tyska).

 

Innehållet av online-erbjudandet
Författaren förbehåller sig rätten att inte vara ansvarig för aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Skadeståndsanspråk mot författaren som rör materiella eller immateriella karaktär som orsakas av användning eller bruk av informationen eller användning av felaktig eller ofullständig information är uteslutna, såvida inte författaren inte är avsiktligt eller grovt vårdslöst Fel är närvarande.

Alla erbjudanden är icke bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande eller tillfälligt eller permanent upphöra med offentliggörandet.


Referenser och länkar
För direkta eller indirekta kopplingar till andra webbsidor ( "hyperlänkar") som ligger utanför författarens ansvar, skulle vara en skuld i fallet endast i kraft, där författaren är medveten om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för att förhindra användning vid olagligt innehåll.

Författaren härmed uttryckligen förklarar att vid tidpunkten för länkningen var inget olagligt innehåll igenkänt på de länkade sidorna. Författaren har ingen inverkan på den aktuella och framtida utformningen, innehållet eller författandet av de länkade sidorna. Därför dissocierar han sig här uttryckligen från allt innehåll på alla länkade / länkade sidor, som ändrats efter länkinställningen. Detta uttalande gäller för alla inom sina egna Internetlänkar och referenser samt för utländska poster i gästböcker, diskussionsforum, länklistor, e-postlistor och alla andra former av databaser som extern åtkomst är möjlig. För illegala, felaktiga eller ofullständiga innehåll och för skador till följd av användning eller icke-användning av sådan information, bara leverantören av webbplatsen som referens var inte den som har länkat till dessa sidor.


Upphovsrätt och varumärkesrätt
Författaren strävar efter att respektera upphovsrätten till bilder, grafik, ljud och videoklipp och texter, att använda sina egna bilder, grafik, ljud och videoklipp och texter eller att använda licensfria bilder, ljudfiler, videoklipp och texter ,

Alla varumärken och varumärken som nämns på Internet erbjuder och eventuellt skyddas av tredje man är föremål för några begränsningar av bestämmelserna i gällande varumärkeslagstiftning och äganderätten till respektive registrerade ägare. Bara på grund av det blotta nämns inte att dra slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter!

Upphovsrätten till publicerade objekt som skapats av författaren förblir enbart med författaren till sidorna. Reproduktion eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan författarens uttryckliga medgivande.


Privacy Policy
Om inom Internet ger möjlighet att ange personliga eller affärsdata (e-postadresser, namn, adresser), utlämnande av dessa data av användaren på frivillig basis. Användningen och betalningen av alla erbjudna tjänster är - såvitt det är tekniskt möjligt och rimligt - även utan specifikation av sådana uppgifter eller enligt specifikation av anonymiserade data eller en pseudonym tillåten. Användning av kontaktuppgifter som offentliggörs i avtryck eller jämförbar information som postadresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser från tredje part för överföring av icke uttryckligen begärd information är inte tillåtet. Juridisk åtgärd mot avsändare av sk spampost vid överträdelser av detta förbud är uttryckligen reserverad.

Registrering på vår hemsida
När du registrerar dig för användningen av våra personliga tjänster kommer det att samlas in någon personlig information, t.ex. namn, adress, kontakt och kommunikationsinformation, till exempel telefonnummer och e-postadress. Om du är registrerad hos oss kan du komma åt innehåll och tjänster som vi endast erbjuder till registrerade användare. Registrerade användare har också möjlighet att ändra eller radera de uppgifter som anges vid registrering när som helst. Naturligtvis ger vi dig också information om de personuppgifter vi håller om dig när som helst. Vi är glada att rätta till eller ta bort dessa på din förfrågan, så länge som lagstadgade lagringskrav utesluter. För att kontakta oss i det här sammanhanget, använd kontaktuppgifterna som anges i slutet av denna sekretesspolicy.


Tillhandahållande av betalda tjänster
För att tillhandahålla betalda tjänster ber vi om ytterligare uppgifter, till exempel: Betalningsuppgifter. För att skydda säkerheten för dina data under överföringen använder vi state-of-the-art krypteringstekniker (till exempel SSL) över HTTPS.


nyhetsbrev
När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev kommer de uppgifter du tillhandahåller endast att användas för detta ändamål. Prenumeranter kan också anmälas via e-post om omständigheter som är relevanta för tjänsten eller registreringen (t.ex. ändringar i nyhetsbrevet eller tekniska villkor). För en effektiv registrering behöver vi en giltig e-postadress. För att verifiera att en ansökan faktiskt görs av ägaren av en e-postadress, använder vi "dubbeloption" -proceduren. För detta ändamål registrerar vi nyhetsbrevets order, leverans av ett bekräftelsemail och mottagandet av det begärda svaret. Ytterligare uppgifter samlas inte in. Uppgifterna kommer endast att användas för nyhetsbrevs distribution och kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Samtycket till lagring av dina personuppgifter och deras användning för nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. Varje nyhetsbrev har en länk till den. Du kan också avbryta prenumerationen från denna webbplats när som helst eller ge oss din förfrågan via kontaktuppgifterna i slutet av detta dokument.


kontakt
Om du kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär lagras informationen som du lämnar för att behandla begäran och eventuella uppföljningsfrågor.


Radering eller blockering av data
Vi följer principerna om dataundvikande och dataanalys. Därför lagrar vi endast dina personuppgifter så länge som krävs för att uppnå de syften som nämns här eller enligt de olika lagringsperioder som föreskrivs i lag. Efter avbrytande av respektive ändamål eller utgången av dessa tidsfrister, kommer motsvarande uppgifter att vara rutinmässigt och i enlighet med lagstadgade bestämmelser blockerade eller raderade.


Användning av Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (följer: Google). Google Analytics använder så kallade "cookies", dvs textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Vi påpekar dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk och installera: Webbläsare tillägg för att inaktivera Google Analytics.

Dessutom kan du förhindra spårning av Google Analytics på våra sidor genom att klicka på den här länken som ett alternativ till webbläsartillägget. En opt-out-cookie installeras på din enhet. Detta förhindrar insamling av Google Analytics för denna webbplats och för den här webbläsaren i framtiden, så länge cookien fortfarande är installerad i din webbläsare.


Använda Script-bibliotek (Google Webfonts)
För att göra vårt innehåll korrekt och grafiskt tilltalande över webbläsare använder vi skriptbibliotek och fontbibliotek på denna webbplats, till exempel: Google webbfonter (https://www.google.com/webfonts/). Googles webbfonter överförs till webbläsarens cache för att förhindra att flera laddas. Om webbläsaren inte stöder Google Web-fonter eller förbjuder åtkomst visas innehållet i en standardfont.

Samtalet med skriptbibliotek eller typsnittsbibliotek utlöser automatiskt en anslutning till bibliotekets operatör. Det är teoretiskt möjligt - men för närvarande oklart huruvida och i så fall för vilka ändamål - att operatörer av sådana bibliotek samlar in data.

Sekretesspolicy för bibliotekets operatör Google finns här: https://www.google.com/policies/privacy/


Använda Google Maps
Den här webbplatsen använder Google Maps API för att visuellt visa geografisk information. När Google Maps används samlar Google också in, bearbetar och använder data om användningen av kartfunktioner av besökare. Mer information om Googles databehandling finns i Googles sekretessmeddelande. Där kan du också ändra dina personliga integritetsinställningar i privatlivet.

För detaljerad information om hur du hanterar dina egna data relaterade till Googles produkter, klicka här.


Inbäddade YouTube-videor
På några av våra webbplatser lägger vi in ​​Youtube-videor. De motsvarande plugin-programmen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida med YouTube-plugin-modulen kommer den att anslutas till Youtube-servrar. Youtube kommer att informeras om vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt Youtube-konto kan Youtube självbedöma ditt surfande beteende. Detta kan förhindras genom att logga ut från ditt Youtube-konto i förväg.

Om en Youtube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarbeteende.

Alla som har inaktiverat lagring av cookies för Google Ad-programmet behöver inte förvänta sig sådana cookies när de tittar på YouTube-videoklipp. Youtube lagrar också icke-personlig användningsinformation i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagringen av cookies i webbläsaren.

För mer information om dataskydd vid "Youtube", se leverantörens integritetspolicy på: https://www.google.de/intl/sv/policies/privacy/

 

Sociala plugins
Våra webbplatser använder sociala plugins av de leverantörer som anges nedan. Pluggarna kan erkännas av att de är märkta med lämplig logotyp. Dessa plugin-moduler kan användas för att skicka information, som kan innehålla personlig information, till tjänsteleverantören och kan användas av tjänsteleverantören. Vi förhindrar den omedvetna och oönskade samlingen och överföringen av data till tjänsteleverantören genom en 2-klicklösning. För att aktivera ett önskat socialt plugin måste det först aktiveras genom att klicka på motsvarande knapp. Endast genom denna aktivering av plugin är detekteringen av information och dess överföring till tjänsteleverantören utlöst. Vi samlar inte in personligt identifierbar information med hjälp av sociala plugins eller deras användning. Vi har ingen kontroll över vilka data ett aktiverat plugin samlar och hur det används av leverantören. För närvarande måste det antas att en direkt anslutning till leverantörens tjänster kommer att utökas och åtminstone kommer IP-adressen och enhetsrelaterad information att samlas in och användas. Det är också möjligt att tjänsteleverantörerna försöker spara cookies på den dator som används. Vänligen se respektive tjänsteleverantörs sekretesspolicy för att se vilka specifika uppgifter som samlas här och hur det används. Obs! Om du är inloggad på Facebook samtidigt kan Facebook identifiera dig som besökare på en viss sida.

Vi har integrerat de sociala medierna i följande företag på vår hemsida:

- Facebook Inc. (1601 S. California Avenue - Palo Alto - CA 94304 - USA)
- Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
- Google Plus / Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)
- whatsapp
- XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Tyskland)


Dina rättigheter till information, rättelse, upphävande, annullering och motstånd
Du har rätt att få information om dina personuppgifter som lagras av oss när som helst. På samma sätt har du rätt att korrigera, blockera eller, utöver det föreskrivna datalagret för affärstransaktioner, radera dina personuppgifter. Vänligen kontakta vår datasäkerhetsansvarig. Kontaktuppgifterna finns längst ner. För att ett datalås ska beaktas hela tiden måste dessa data lagras i en låsfil för kontrolländamål. Du kan också begära att data raderas, så länge det inte finns någon laglig skyldighet att arkivera. Såvitt en sådan skyldighet finns, låser vi dina uppgifter på begäran. Du kan göra ändringar eller återkalla ditt samtycke genom att underrätta oss om framtiden.


Samla in allmän information
När du öppnar vår hemsida registreras automatiskt information av generell natur. Den här informationen (serverns loggfiler) innehåller till exempel typen av webbläsare, operativsystemet som används, domännamnet på din internetleverantör och liknande. Detta är bara information som inte tillåter slutsatser om din person. Denna information är tekniskt nödvändig för att korrekt leverera innehållet på webbsidor som begärts av dig och är obligatoriskt när du använder internet. Anonym information av detta slag utvärderas statistiskt av oss för att optimera vårt internetutseende och tekniken bakom den.


Laglig giltighet av denna ansvarsfriskrivning
Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av det internetbjudande från vilket denna sida hänvisades. Om avsnitt eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, fortsätter innehållet eller giltigheten för de övriga delarna inte att påverkas av detta faktum.


Ändring av vår integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan för att säkerställa att den uppfyller gällande lagkrav eller för att genomföra ändringar av våra tjänster i sekretesspolicyn, till exempel: Till exempel när nya tjänster införs. Ditt nya besök kommer att bli föremål för den nya integritetspolicyen.

Sekretesspolicyen har skapats med sekretesspolicygenerator för ActiveMind AG.

 

Obs!
Kontraktet har översatts automatiskt av google translate. Vid tvivelaktig översättning är den tyska texten för dataskydd enligt DSGVO 2018-förordningen prioriterad vid tvivel. (se språkinställningen tyska).


 
Uppgiftsbehandling på denna webbsida
Vi samlar automatiskt in och lagra information i loggfiler, som din webbläsare automatiskt till oss. Dessa är typ av webbläsare / webbläsarversion, operativsystem som används, Referrer- och tid för begäran. Dessa uppgifter är inte specifika individer. En sammanställning av dessa data med andra datakällor görs inte.

 
Facebook-instick (gilla-knapp)
På våra sidor, är plugins av det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integreras. Den Facebook-plugin kan du se Facebook-logotyp eller "Like-knappen (" Gilla ") på vår sida. När du besöker våra sidor, etablerar plugin en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern är etablerad. Facebook får den information som du har med din IP-adress besökte vår webbplats. Om du klickar på Facebook "Gilla" -knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil ... Därmed Facebook kan tilldela att besöka våra sidor till ditt konto, vi påpeka att vi som leverantörer av de webbplatser ingen kunskap om innehållet i de överförda data och använda dem genom Facebook Mer information finns i sekretesspolicyn för Facebook på http: //de-de.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook kan tilldela att besöka våra sidor till ditt Facebook-konto, du loggar ut från ditt Facebook-konto.

 
Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder. "Cookies", textfiler som lagras på din dator, för att hjälpa till att analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Vi använder Funtkion "aktivering av IP-anonymisering" på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress trunk inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan sändning. På uppdrag av operatören av den här webbplatsen Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla ytterligare webbplats och Internetrelaterade tjänster till webbplatsen ägaren att erbringenDie enligt Google Analytics från din webbläsare IP-adress är inte förknippat med några andra data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare; Men vi påpeka att man eventuellt kan använda till sin fulla utsträckning i detta fall inte alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att data som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inkl. Din IP-adress) till Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ner finns på följande länk läsar plugin och installera: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 
Ångerrättspolicy

Konsumenterna har följande lagstadgad ångerrätt:

Du kan säga upp ditt kontrakt inom 14 dagar utan att ange skäl skriftligen (exempelvis. Brev, fax, e-post). Tidsfristen börjar efter mottagandet av denna anmälan skriftligen, men inte innan avtalet ingås och inte heller uppfylla våra skyldigheter enligt artikel 246 § 2 i samband med § 1 punkt 1 och 2 lagförslaget och våra skyldigheter enligt § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB i samband med artikel 246 § 3 BGB. För att säkerställa ångerfristen räcker att skicka återkallande.

Återkallelsen ska skickas till:

{Ihre_firmendaten_werden_hier_automatisch_eingetragen}

Konsekvenser av uppsägning:

I fallet med en effektiv återkallelse de ömsesidigt mottagna förmåner skall återlämnas och eventuella förmåner (t.ex.. Som ränta). Kan du ge oss prestanda fått helt eller delvis, eller lämna tillbaka dem bara i försämrat skick, kommer du att bli skyldig att betala skadestånd. Detta kan leda till att du återkallas ska uppfylla de avtalsenliga betalningsförpliktelser för perioden ändå. Skyldigheter att ersätta betalningar måste uppfyllas inom 30 dagar. Perioden börjar för dig när du skickar din uppsägning, för oss med deras mottagande.

Speciella noteringar:

Din ångerrätt upphör i förtid om avtalet är helt uppfyllt av båda parter vid ditt uttryckliga begäran innan du har utnyttjat din rätt.