huvuddata:
objekt-nr.: MPP-101-SC
5140 Yataity
Område: 1A
Objektstyp: Jordbruk
Total yta: 380 kvm.
Huvudyta: 320 kvm.
pris: 680.000 €